Divadelní Přibyslav 2022

  • Kulturní dům

Poslední listopadovou sobotu jsme slavnostně zakončili 38. ročník přehlídky ochotnických divadelních souborů Divadelní Přibyslav 2022. V kulturním domě probíhal celý den velký vánoční jarmark, který pro návštěvníky připravila naše kolegyně z informačního centra Kristýna Marešová s pomocí Petra Štefáčka.

Jarmark se setkal s nadšením velkého počtu příchozích návštěvníků i přítomných prodejců.

Na závěr celého dne proběhl koncert kapely Starší časy se závěrečným vyhodnocením přehlídky a předáním cen divákům a souborům.

Letos bylo prodáno 18 kusů permanentek, ke kterým diváci obdrželi kartičku s termíny jednotlivých představení, po posledním představení orazítkované kartičky odevzdali a tyto byly vhozeny do osudí.

Losovalo se za přítomnosti ostatních návštěvníků v sále přímo na jevišti kulturního domu.

Cenu Nejvěrnějšího diváka 2022 obdržely:

1. místo Eva Křesťanová

2. místo Anna Dvořáková

3. místo Kristýna Pospíchalová

Poté následovalo předání cen souborům pod názvem Cena úsměvu 2022. Jedná se o hlasování diváků, kteří po zhlédnutí jednotlivých představení měli možnost udělit svůj hlas. Pokud byli spokojení, vhodili do schránky usměvavého smajlíka, pokud ne, potom vhodili smajlíka smutného.

Letošní přehlídky se zúčastnilo 9 souborů, z toho byly tři soubory přibyslavské DS Furiant, Přibyslavská pimprlata a nově vzniklý soubor Proč ne.  Odehráno bylo 10 představení pro malé i dospělé diváky. Představení žďárského souboru bylo bohužel pro nemoc na poslední chvíli zrušeno. Do kulturního domu zavítalo 737 diváků.

Oceněnými soubory jsou:

4. místo DS DivOchot Měřín za představení Na útěku,

3. místo DS Furiant Přibyslav za pohádku pro malé i velké Švec loupežníkem,

2. místo DS Jiří Poděbradský Polná za hru Past na osamělého muže,

1. místo obsadil DS POKUS Pohled za komedii S tvojí dcerou ne.

 

Za přítomnosti předsedy Svazu českých divadelních ochotníků pana Josefa Hejrala bylo předáno ocenění Zlatý Tyl Anně Šauerové za dlouholetou obětavou práci pro přibyslavské ochotnické divadlo.

 

Na závěr jsme všem souborům poděkovali za účast na přehlídce, divákům za věrnost a Kraji Vysočina za finanční podporu.

Vážení čtenáři, přeji vám za KZM Přibyslav klidný vstup do roku 2023 a těším se na shledanou na našich dalších kulturních akcích, které bohužel budeme pořádat téměř celý rok 2023 v jiných prostorách než v kulturním domě, který bude procházet velkou rekonstrukcí.

                                                      Za KZM Přibyslav Zdeňka Valnerová

Fotogalerie Divadelní Přibyslav 2022

Fotogalerie Vánoční jarmark