Ceník inzerce

Inzerce v Přibyslavském občasníku – náklad 1670 výtisků

Ceny včetně DPH.


FORMÁT A4
celá strana
3.380 Kč
FORMÁT A5
1/2 strany
1.690 Kč
FORMÁT A6
1/4 strany
845 Kč
FORMÁT A7
1/8 strany
422,50 Kč
FORMÁT A8
1/16 strany
211,25 Kč
FORMÁT
1 cm2
6,78 Kč

Při 2. a dalším opakování sleva 5 %

Cena inzerce v elektronickém vydání Přibyslavského občasníku na www.pribyslav.cz je započítána v ceně inzerce tištěného vydání Přibyslavského občasníku.