Základní informace o městě

Zeměpisná poloha

Město se nachází v nadmořské výšce 520 m, 49º35´ severní šířky a 15º46´ západní délky, na rozhraní Havlíčkobrodské pahorkatiny a Žďárských vrchů.

Trasy silnic

Městem prochází silnice I. třídy č. 19, která je zároveň spojnicí s Havlíčkovým Brodem (15 km) a Žďárem nad S. (18 km).
Jihlava je vzdálená 30 km směr Polná (11 km).

Autobusová doprava

Autobusová doprava spojuje město s nejbližším okolím. Informace o odjezdech autobusových linek najdete zde.

Železnice

Město leží na železniční trati Brno – Havlíčkův Brod (trať č.250) - železniční stanice Přibyslav, tel. 569 484 556, 569 482 267.

Turistické stezky a cyklotrasy

Městem procházejí dvě cyklotrasy – Česko-Moravská č.16, Posázavská č. 19. Okolí je vhodné pro pěší turistiku po dobře značených stezkách (cesta K. H. Borovského, Šlapanovská cesta, atd.).

Podnebí

Podnebí drsné, typické pro Vysočinu, časté, dá se říci stálé, větry s dostatkem vodních srážek. Průměrná roční teplota 6,6ºC.

Příroda

Převládají jehličnaté lesy (převážně smrk). Z listnatých stromů je hojně zastoupena bříza, lípa, kaštan.

Statut města - historie

Město vzniklo na přelomu 12. a 13. století – přesné datum není známo. První dochovaná písemná zmínka o městě pochází až z roku 1257. Město zajišťovalo ochranu spojovací cesty mezi stezkou Libickou a Haberskou. Po objevení stříbra a železa se začala rozvíjet řemeslná výroba a obchod. Možnost práce a výdělku sem přilákaly nové osadníky.

Král Václav I. udělil městu soudní pravomoc 1. stupně (horní právo) a další privilegia, která si město uchovalo i do pozdějších let.

Znak města

Znak je rozdělen na tři části. V horní, červené – dva zkřížené vinařské nože s knížecí korunou (znak Dietrichsteinů), v dolní části – ve zlatém poli, dvě zkřížené ostrve (znak pánů z Ronova), nejstarší část městského znaku. Poslední pole – modré, na němž jsou vyobrazeny tři modrostříbrné ryby s červenými ploutvemi (erb Zejdliců).

Vlajka města

Městu byla schválena a udělena parlamentem ČR v roce 2005 a slavnostně předána občanům města 1. května 2005. Její vzhled vychází z městského znaku – je dělena na tři pole. Jedno svislé –  červené s noži a korunkou, a dva vodorovné. V horní části modrý pruh s vyobrazením tří ryb, spodní pruh žlutý s ostrvami.

Současnost

Město spadá do územního působení kraje Vysočina s krajským městem Jihlava. Sídlí zde městský úřad, který zajišťuje výkon samosprávy patnáctičlenného zastupitelstva v čele s uvolněným starostou a místostarostou, a přenesený výkon státní správy v dalších okolních obcích.

Počet obyvatel

Samotné město má v současné době asi 2900 obyvatel. S okolními obcemi, které k městu patří (Česká Jablonná, Dolní Jablonná, Dvorek, Uhry, Utín, Hesov, Keřkov, Dobrá, Poříčí, Ronov nad Sázavou, Hřiště) čítá kolem 4 000 obyvatel.

Průmysl

V původně zemědělském kraji je hlavně rozšířen průmysl potravinářský.

  • PRIBINA s. r. o. – výroba plísňových sýrů Hermelín, známých Pribináčků a Smajlíků
  • AMYLON a. s. – škrobárna v Ronově nad S. – zpracování škrobu – výroba pudingů, polotovarů z bramborového škrobu (knedlíky, Solamyl, atd.)
  • ACO stavební prvky k. s. – výroba plastových oken, odvodňovacích žlábků, produkty z betonu a nerezu

Zemědělství

  • zemědělství je zaměřené především na pěstování brambor, řepky, máku, žita a ovsa
  • v malé míře - ječmen, pšenice, kmín, kukuřice
  • chov vepřového a hovězího dobytka, ojediněle ovcí a koní