Služby knihovny a Knihovní řád

  • Běžné absenční výpůjčky na základě osobního výběru uživatele.
  • Běžné prezenční výpůjčky ve studovně (knihy se nepůjčují domů).
  • Meziknihovní výpůjční služba – zajištění výpůjčky dokumentu, který nemá městská knihovna ve svém fondu, z jiné knihovny.
  • Rezervace dokumentů - knihy, které jsou právě půjčeny.
  • Přístup na internet.
  • Knihovnicko-bibliografické lekce pro žáky základních škol, exkurze, seznámení s organizací fondu, možností vyhledání a získání požadovaných dokumentů atd.
  • Besedy o knihách a spisovatelích – pro žáky základních škol.
  • Povídání o knihovně, knížkách a čtení – pro děti mateřských škol.
  • Výstavy, soutěže.


Knihovní řád MěK Přibyslav