Profesor RNDr. Jan Bechyně

narozen: 19. září 1920 v Přibyslavi
zemřel: 9. března 1973 v Caracay u Caracasu (Venezuela)

Jan Bechyně se narodil v kupecké rodině Jana a Marie Bechyňových. Jeho strýcem byl známý stavitel Stanislav. Již v mládí mu učaroval svět hmyzu.  Ovšem stát se uznávaným odborníkem v tomto vědním oboru je věc nelehká. Po ukončení základní školní docházky začal z rodné Přibyslavi dojíždět do nynějšího Havlíčkova Brodu, kde navštěvoval gymnázium. Později přešel do Moravských Budějovic. Jeho snům o dalším studiu se postavila do cesty druhá světová válka. Ale nevzdával se. Po maturitě se mu podařilo sehnat si zaměstnání v Praze v Národním muzeu v entomologickém oddělení, kde působil jako asistent až do roku 1948. Ovšem již v roce 1945 se nechal zapsat na Přírodovědeckou fakultu Karlovy univerzity v Praze. kde se specializoval  na brouky chrysomelidy, kteří zahrnují všechny druhy mandelinek. V této době se i oženil a v roce 1948 úspěšně ukončil vysokoškolské studium. Změny ve společnosti, nástup komunistů k moci, mu však začaly pomalu měnit jeho životní sny. S tím se však nechtěl smířit. A tak  na jaře roku 1949 ilegálně opustil spolu s manželkou vlast, kam se už nikdy nevrátil. Díky svým zahraničním známostem mohl ihned nastoupit v Tutzingu  nedaleko Mnichova jako entomolog do soukromého muzea. Zde se pilně i nadále věnoval vědeckému bádání. Uskutečnil několik cest na africký kontinent. Díky tomu doplnil a obohatil entomologickou sbírku. Již  po dvou letech však odchází do Bruselu do Královského institutu přírodních věd. I odtud několikrát se svojí manželkou odjíždí do Afriky, aby získal do sbírek nové exempláře. Navštěvuje střední a jižní Ameriku, aby sem v roce 1960 odešel již natrvalo. Nejprve žije nějaký čas v Brazílii a pak se usazuje ve Venezuele.  V městě Maracay si postavil dům, odkud se vydával na své vědecké výpravy za brouky. Pracoval jako vědecký pracovník Rady pro vědecký a humanitní rozvoj při Centrální univerzitě ve Venezuele. V roce 1971 se stal členem univerzitního sboru a posléze i jmenován mimořádným profesorem. Světoznámý vědec – entomolog, zasvětil svůj život hmyzí říši. Ve světě uznávaný odborník, doma, jak už to někdy bývá, dosti opomíjený a prakticky zapomenutý. Vyšlo mu množství odborných článků, statí i knih, hlavně ve španělštině. Dne 9. března 1973 smrt ukončila životní pouť jednoho z nejoddanějších a nejnadšenějších přírodovědců minulého stole.