MUDr. František Půža

narozen: 28. září 1872 v Přibyslavi
zemřel: 2. března 1932 v Přibyslavi

Narodil se jako prvý syn ze šesti dětí přibyslavského kováře a malorolníka Jana Půži. Po ukončení docházky do obecné školy v rodném městě pokračoval na gymnáziu, tehdy ještě v Německém Brodě a protože jej lákalo dále studovat, nechal se zapsat na lékařskou fakultu v Praze, kde dne 30. září 1899 promoval. Ihned po studiích absolvoval na několika lékařských pracovištích tehdy předepsanou praxi, aby posléze nastoupil jako vojenský lékař do armády. Ukázalo se však dosti brzy, že mu vojenské prostředí není příliš vlastní. A tak se rozhodl rozloučit se s vojenským prostředím a nastoupil jako městský lékař v Kynšperku a již v roce 1910 se vrátil do Přibyslavi jako obvodní lékař. Po celou dobu praxe  byl vždy pozorným až citlivým ke všem svým pacientům. Od roku 1912 zastával také funkci školního lékaře za konstantní částku 1 koruny za jednoho žáka a jeden školní rok. I když by mohl být MUDr. F. Půža plným právem považován za lékaře - lidumila, jak se o něm píše v Městské pamětní knize, přece jen přesáhl svým významem rámec našeho města nikoli jako lékař, ale jako regionální historik. Třebaže se o historii zajímal ve volných chvílích, mohl by být považován za pouhého amatéra v tomto oboru, přesto jeho díla mají v mnoha směrech vysokou odbornou úroveň. Mnohdy se na jeho poznatky ve svých pracích odvolávají ještě dnes renomovaní historici. Zásluhy F. Půži jsou v tomto směru nemalé, i když dnešní bádání přináší nové poznatky, které byly v tehdejší době nedostupné. Jakoby snad nebyl dostatečně vytížen svým lékařským povoláním, badatelskou činností na úseku regionální historie,  stal se, spolu se svým bratrem Janem, iniciátorem založení muzejního spolku. A nejen to. Byl jeho aktivním členem, který obohatil činnost vznikajícího městského muzea nejedním exponátem, a nebo zajímavou historickou přednáškou. Ovšem i to mu bylo málo. Svůj elán vnesl do řad divadelních ochotníků a na dlouhá léta se stal režisérem tohoto spolku. Pod jeho vedením nastudovali místní herci nejedno zdařilé představeni. Ovšem ani tato záliba nebyla jeho poslední. Již za studií v Praze se stal členem místního Sokola, kde byl platným členem. O životě a zásluhách MUDr. F. Půži by se mohlo ještě dlouho psát. Nejvíce se však zapsal do povědomí lidí jako autor Kroniky přibyslavské. Toto dílo, které je dodnes ve velké oblibě, v nejbližších letech oslaví sto let od svého prvního vydání. Je poněkud udivující, že právě první vydání této knihy se setkalo s nepochopením u městské rady. František Půža nabídl totiž toto své ucelené dílo jako dar městu Přibyslav, ale byl odmítnut s tím, že město nemůže krýt výdaje spojené s vydáním.  To však autora neodradilo, i když zarazilo a vydal kroniku vlastním nákladem. V roce 1931 se mu však dostalo satisfakce, protože byl obecním zastupitelstvem jmenován čestným občanem města. Po právu. Zemřel roku 1932 dne 2. března na cestě za nemocným nížkovským pacientem.