Tomáš Garrigue Masaryk

   Narodil se 7. března 1850 v Hodoníně. Jeho matka, kuchařka, Terezie pocházela z Hustopečí. Mluvila lépe německy než česky. Jeho otec Jozef/Josef byl Slovák a pracoval jako kočí.

   Po absolvování obecné školy studoval Tomáš Masaryk nejprve na reálném gymnáziu v Hustopečích a později na gymnáziu ve Strážnici, které však nemohl dokončit. Učil se zámečníkem ve Vídni, později kovářem v Čejči, ale brzy nastoupil jako podučitel hustopečského reálného gymnázia a s pomocí kněze P. Františka Satory se chystal ke studiu na gymnáziu v Brně. Po studiu ve Vídni roku 1876 promoval. Za studijního pobytu v Lipsku se roku 1877 seznámil se svou budoucí ženou, Američankou Charlotte Garrigueovou, a roku 1878 se s ní v New Yorku oženil. Po vzniku české univerzity v Praze byl 1882 jmenován profesorem filosofie. Založil a redigoval měsíčník Athenaeum, v počátcích vedl sestavování Ottova slovníku naučného a zapojil se do veřejného života kritikou tzv. Rukopisů. Roku 1890 vstoupil s přáteli do mladočeské strany a v dalším roce byl zvolen poslancem Říšské rady.

   Zpráva o revoluci v Praze a vzniku Československa dne 28. října 1918 zastihla Masaryka ještě v Americe, stejně jako zpráva o jeho zvolení prezidentem. Cestou domů navštívil už jako prezident Anglii, Francii a Itálii i české legionáře a 21. prosince 1918 byl triumfálně uvítán v Praze. Hned po volbách roku 1920 byl znovu zvolen a podobně i v dalších volbách roku 1927 a 1934. Byl to významný československý státník, filozof, sociolog a pedagog, první prezident Československé republiky. 

   U příležitosti 85. narozenin mu představitelé našeho města udělili dne 6. března 1935 čestné občanství. Koncem téhož roku Masaryk ze zdravotních důvodů abdikoval a 14. září 1937 v Lánech zemřel. Jeho pohřeb se stal velkou národní manifestací za svobodu a demokracii.