Peter Hubertus Martens

   Narodil se v období druhé světové války 25. června 1941 jako občan Nizozemského království.

Stál u základů spolupráce a přátelství mezi městy Mook en Middelaar a Přibyslav. Především jeho zásluhou bylo navázáno mnoho kontaktů mezi občany a organizacemi obou měst a vzájemná spolupráce se úspěšně rozvíjela také díky Nadaci pro Přibyslav, jejímž byl zakládajícím členem.

   Zasvětil celý svůj aktivní život dobrovolné práci pro své město, ať již jako dlouholetý člen skautské organizace Don Bosco, hasičského sboru, hudebního spolku či jako

člen zastupitelstva nebo rady. Byl proto jedním z nejoblíbenějších občanů pro svou obětavost a srdečnou povahu. Za jeho práci pro společnost mu bylo uděleno čestné občanství města Mook en Middelaar a byl jmenován rytířem Řádu Oranje-Nassau. 

   U příležitosti 20. výročí navázání nizozemsko-české spolupráce mezi oběma městy mu bylo dne 18. června 2014 uděleno čestné občanství města Přibyslav. Stal se tak prvním zahraničním občanem oceněným tímto titulem.

   Zemřel 2. dubna 2020 ve věku nedožitých 79 let.