MUDr. Eduard Grégr

Narodil se jako Eduard Gröger dne 4. března 1827 v městě Steyr  ve spolkové zemi Horní Rakousy.  Pocházel z rodiny geometra. Studoval filozofii na Vídeňské univerzitě, pak od roku 1848 medicínu na Karlo-Ferdinandově univerzitě v Praze. V roce 1854 získal titul doktora lékařství a působil jako asistent u Jana Evangelisty Purkyně. Roku 1859 se stal docentem na lékařské fakultě pražské univerzity. 

   V roce 1860 podnikl cestu po západní Evropě. Byl českým lékařem, vysokoškolským pedagogem, redaktorem, tiskařem, nakladatelem i vydavatelem. Je znám jako novinář a politik. Spolu s bratrem Juliem se stal hlavní postavou Národních listů a představitelem radikálně liberálního proudu české politiky. Od 70. let 19. století byl členem Národní strany svobodomyslné (mladočeské). Za jeho záslužnou společenskou i politickou činnost mu bylo dne 20. května 1891, uděleno čestné občanství našeho města u příležitosti Jubilejní zemské výstavy v Praze. Zemřel 1. dubna 1907 v obci Lštění okres Benešov ve věku 80. let.