Msgr. František Šrámek

Narodil se 28. července. 1808, v Německém (Havlíčkově) Brodě.   Byl starším kaplanem v Přibyslavi. V Kronice přibyslavské se o něm dočteme pouze toto: „Dne 25. července 1882 slavil biskupský notář a kaplan zdejší P. František Šrámek, rodák německobrodský, padesátileté jubileum svého kněžství. Poněvadž všechna ta léta téměř jen v Přibyslavi strávil a jsa značně oblíben, odtud odebrati se nechtěl, připojil se ke slavnosti té také okresní a obecní výbor. Po slavnostních bohoslužbách božích věnovalo mu obecní zastupitelstvo diplom čestného občanství.“  V městských zápisech se však uvádí, že se tak stalo 25. 7. 1884.