Mojmír Novotný

   Narodil se 10. února 1927 v Přibyslavi Janu a Antonii Novotným. V malém domku „na Piláku“ spolu se svou sestrou Zdenou prožil celé dětství. Už tehdy se u něj projevovala vůdčí osobnost. Shromažďoval kolem sebe celou řadu dětí z okolí. V Přibyslavi vychodil základní devítiletou školu. V období ještě před začátkem druhé světové války se začal zajímat o skautské dění ve městě.

    Po ukončení měšťanky, za války v roce 1942, nastoupil jako kancelářský elév do škrobárny Amylon v Ronově nad Sázavou. Stalo se tak na doporučení jeho třídního učitele. Třebaže byl velice nadaným žákem na studia nemohl v té době z finančních důvodů své rodiny bohužel ani pomyslet. Ekonomickou školu začal studovat hned po osvobození, ovšem při zaměstnání. V roce 1945 se opět zapojil do opětovného zakládání skautingu. Byl jedním z prvních, který v klubovně na Seidemance přivítal nové i staronové zájemce o činnost. Jako rádce vedl malé skautíky až do doby, než byla organizace opět zakázána. Navíc musel nastoupit základní vojenskou službu. Po návratu se oženil se slečnou Věrou, s kterou společně vychovali tři děti a v bytě, který se nacházel v areálu přibyslavských škrobáren, spolu prožili 57 let spokojeného života. Dlouhá léta pracoval jako hlavní ekonom právě ve škrobárně v Havlíčkově Brodě.  

   Nikdy se však nepřestal zajímat o veřejné dění. V šedesátých letech dvacátého století na krátkou dobu opět založil skautské středisko Jestřáb. Tato mládežnická organizace ale byla v roce 1971 začleněna do socialistického svazu mládeže a prakticky zanikla. Proto pracoval s mládeží, spolu s dalšími přáteli, alespoň v organizaci SVAZARM, kde jim více méně tajně vštěpoval zásady skautingu. 

   Přišel rok 1989. Mojmír Novotný stál u založení Občanského fóra ve městě, byl zakládajícím členem a předsedou místní organizace ODS, prvním polistopadovým demokraticky zvoleným starostou. Opět se mu podařilo založit skautské středisko Goliath. Díky jeho houževnatosti byla navázána spolupráce s nizozemským městem Mook en Middelaar, a to nejen na oficiální úrovni. Snažil se do spolupráce zapojit činné společenské organizace ve městě – hasiče, skauty, zahrádkáře i myslivce. Pracoval jako dlouholetý zastupitel města, člen rady města nebo jako člen finančního výboru.  Zemřel doma mezi svými, ve věku 81 let dne 30. června 2008. 

   V roce 2009 mu byla 2. května na skautské základně odhalena pamětní deska a pojmenována jeho skautským jménem Dear. Téhož roku, 16. prosince, obdržel in memoriam titul čestný občan města Přibyslavi. Stalo se tak za jeho zásluhy a osobní přínos o rozvoj města a regionu.