JUDr. Miroslav Řepiský

   Narodil se dne 10. července 1924 ve Václavovicích v okrese Frýdek-Místek a téměř půl století pracoval v československém hasičském hnutí. Už jenom neúplný výčet obětavě vykonávaných funkcí napovídá mnohé o rozsahu a intenzitě jeho práce – byl náčelníkem Hlavní správy požární ochrany ministerstva vnitra, předsedou federálního výboru Svazu požární ochrany ČSSR, předsedou československého komitétu CTIF, předsedou správní rady Nadace na podporu Centra hasičského hnutí v Přibyslavi atd.

   Prosadil myšlenku, že hasičské povolání vyžaduje i nejvyšší, vysokoškolské vzdělání. Jeho zásluhou mohli adepti požární vědy a praxe studovat v zahraničí. Na Vysoké škole báňské v Ostravě se začala budovat katedra požární ochrany a bezpečnosti průmyslu, která vyrostla až do dnešní fakulty bezpečnostního inženýrství Vysoké školy báňské – Technické univerzity. A do třetice, přičinil se o vznik střední požární školy ve Frýdku-Místku.

   Miroslav Řepiský byl respektován nejen v celém tehdejším Československu, ale také na mezinárodním hasičském poli – už v roce 1973 přivedl do Brna mezinárodní olympiádu CTIF. Vážnost si doma i v cizině získal nejen vysokou odbornou erudicí a schopností hovořit několika jazyky, ale také mimořádnými morálními hodnotami, lidským přístupem ke svým spolupracovníkům a podřízeným.

   Splnil se jeho velký životní sen – aby se Centrum hasičského hnutí v Přibyslavi, které vzniklo z jeho iniciativy na zdejším zámku, přerodilo na Evropský dům hasičů. Proto jej také město Přibyslav dne 11. prosince 1997 jmenovalo čestným občanem města.

   Zemřel dne 23. ledna 2011, v roce, kdyby se byl v červenci dožil 87 let.