JUDr. Karel Kramář

   Narodil se ve Vysokém nad Jizerou  27. prosince 1860 v rodině vyučeného zedníka Petra Kramáře. V dospělosti se stal českým a československým nacionalistickým politikem, za Rakouska-Uherska předákem mladočeské strany, za světové války účastníkem odboje, po roce 1918 první ministerským předsedou ČSR, dlouholetým předsedou Československé národní demokracie, později i Národního sjednocení.  

   Ve funkci ministerského předsedy zůstal do 8. července 1919. Od roku 1918 byl poslancem Revolučního národního shromáždění, od roku 1920 trvale až do své smrti poslancem Národního shromáždění ČSR. 

   Zemřel dne 26. května 1937 v Praze. Pohřben byl v sobotu 29. května 1937. Církevní obřady vykonal biskup královéhradecký Mořic Pícha za účasti kanovníků svatovítské kapituly. Na vlastní žádost byl pochován v kryptě pravoslavného kostela na Olšanských hřbitovech vedle své manželky Naděždy. 

   Město Přibyslav mu udělilo za jeho neohrožené politické a občanské postoje čestné občanství 27. května 1909.