JUDr. Josef Herold

Narodil se 22. října 1850 ve Vršovicích v rodině řezníka Josefa Herolda. Byl českým advokátem a politikem mladočeské strany. Vystudoval práva na Karlo-Ferdinandově univerzitě v Praze. Studia zakončil roku 1874 ziskem titulu doktor práv. Už jako student právnické fakulty se zapojil do veřejného života v rodných Vršovicích, kde založil Besedu a pobočku Sokola. V roce 1881 si otevřel advokátní kancelář na Královských Vinohradech. Dlouhodobě byl aktivní ve vrcholové politice. Vstoupil do Národní strany svobodomyslné (mladočeské) a v zemských volbách roku 1883 byl zvolen do Českého zemského sněmu jako jeden z 12 mladočeských poslanců. V zemském sněmu pak zasedal v období let 1883–1908. O pět let později zastával i funkci poslance  Říšské rady (1888-1908). 

   Byl též zvolen do vršovického zastupitelstva a brzy (roku 1884) se stal na dlouho dobu ve Vršovicích starostou. Působil i jako intendant Národního divadla v Praze. U příležitosti Jubilejní zemské výstavy v Praze, jejíž brány se slavnostně otevřely 15. května 1891, mu bylo uděleno čestné občanství města, a to 20. května téhož roku. 

   Josef Herold zemřel ve svém domě na Královských Vinohradech ráno 4. května 1908.  Příčinou jeho smrti byla růže (erysipel), která u něj vyvolala otravu krve.