JUDr. Jan Vašatý

   Dne 10. srpna 1836 v Malé Skrovnici u Kostelce nad Orlicí se narodil budoucí český politik, poslanec Českého zemského sněmu, Říšské rady a představitel radikálního křídla mladočeské strany. 

   Vystudoval gymnázium v Hradci Králové, Rychnově n. Kněžnou a Litomyšli. Pak absolvoval Karlo-Ferdinandovu univerzitu v Praze. Rigorózní zkoušku složil roku 1863, roku 1868 získal titul doktora práv a roku 1870 skládal advokátskou přísahu v češtině.  V témže roce si otevřel v Praze vlastní advokátní kancelář a po dobu 21 let pak působil jako právník. Praxi doplňoval veřejnou činností, např. v ředitelství Hypoteční banky nebo i literární tvorbou. Je znám třeba jeho román Ztracený testament.  

   Mezi roky 1878-1889 byl zvolen poslancem Českého zemského sněmu za mladočeskou stranu. Ve volbách roku 1879 se stal i poslancem Říšské rady (celostátní zákonodárný sbor), kde zastupoval kurii venkovských obcí, obvod Písek, Strakonice atd.  Později byl za své postoje z mladočeské strany vyloučen a pak již všude vystupoval jako nezávislý poslanec až do své smrti. Zemřel dne 7. září 1898 na Královských Vinohradech. Pohřební průvod šel od kostela svaté Ludmily až na Olšanské hřbitovy.

   Za jeho politickou činnost a prosazování české myšlenky ve Vídni mu bylo dne 20. května. 1891 u příležitosti Jubilejní zemské výstavy v Praze spolu s dalšími uděleno čestné občanství města Přibyslav.