JUDr. František Ladislav Rieger

František Ladislav svobodný pán (von) Rieger se narodil 10. prosince 1818 v Semilech.  Pocházel z rodiny mlynáře Václava Rigra. Byl českým politikem a spoluzakladatelem Národní (staročeské) strany

Roku 1844 spoluzakládal český společenský klub Měšťanská beseda. Roku 1847 získal titul doktora práv. Do politiky se vrátil po obnově ústavnosti v roce 1860 jako hlavní spolupracovník Františka Palackého, kterého později vystřídal na pozici předsedy staročeské strany.   Od roku 1879 po obratu v české politice směrem k aktivní provládní politice byl poslancem vídeňské Říšské rady, předsedou parlamentního Českého klubu, později členem Panské sněmovny.

Po celou dobu své politické kariéry byl orientován na spolupráci se státoprávní českou šlechtou. Sám dosáhl roku 1897 povýšení do šlechtického stavu 

Aktivně se věnoval správě svého velkostatku v obci Maleč nedaleko Chotěboře, který zakoupil v roce 1862. K zámku tehdy patřil i malečský velkostatek s Modletínem a Rušínovem. 

U příležitosti Jubilejní zemské výstavy v Praze, mu bylo 20. května 1891 uděleno čestné občanství města. 

Zemřel 3. března 1903 v Praze na Novém městě.