JUDr. Bedřich Pacák

   Narodil se 14. září 1846 v Bělohradě. Protože byl jeho otec státním úředníkem, rodina se často stěhovala. Byl český a rakousko-uherský politik mladočeské strany, v letech 1906 –1907 byl předlitavským českým ministrem - krajanem.

   Maturoval roku 1865 na gymnáziu v Jindřichově Hradci. Vystudoval právo na Karlo-Ferdinandově univerzitě v Praze. V roce 1872 získal titul doktora práv. 

Od roku 1883 působil jako advokát v Kutné Hoře. Postupně se vracel i do politického života.      

   V polovině 80. let byl starostou kutnohorského Sokola a členem obecního i okresního zastupitelstva. Organizoval regionální síť mladočeské strany. Od roku 1889 zasedal jako poslanec Českého zemského sněmu za mladočeskou stranu.  Ve volbách do Říšské rady roku 1891 se stal i jejím poslancem. Zasedal zde až do své smrti. 

   Po odchodu z vlády se však i nadále politicky angažoval. Stal se místopředsedou poslaneckého klubu českých poslanců a předsedal volné alianci Slovanská jednota, která sdružovala české a jihoslovanské poslance. V posledních dvou letech před smrtí postupně opustil veřejný život kvůli ztrátě fyzické a duševní kondice. Zemřel brzy ráno 24. května 1914 ve Veltrusech. 

   Čestné občanství města Přibyslav mu bylo uděleno 27.  května 1909.