Ceny města 2021

VĚRA SCHUSTEROVÁ

 Věra Schusterová, rozená Vašinová, se narodila v obci Dobrá. Její otec Ladislav a maminka Emílie byli zanícenými Sokoly. Myšlenky tohoto hnutí rodiče vštěpovali svým dvěma dcerám Mileně a Věře od útlého dětství. Třebaže v době druhé světové války prožívaly sestry své bezstarostné dětství právě v obci Dobrá, neměly tehdy tušení, že jejich otec, velký vlastenec, pomáhá ukrýt válečného zběha, což bylo na tehdejší dobu sice odvážné, ale velmi nebezpečné.

 Po ukončení základní školní docházky se rozhodla, že se stane dětskou zdravotní sestrou. Vystudovala Střední zdravotnickou školu v Havlíčkově Brodě. Po maturitě nastoupila na LFUK v Hradci Králové k nástavbovému studiu. Její profesní dráhu na čas ukončil rok 1969 pro její politický postoj. Proto tři roky pracovala ve Státním statku Přibyslav v rostlinné výrobě. V roce 1972 se do zdravotnictví vrátila a pracovala v něm až do svého odchodu do důchodu. Po celou dobu zůstala věrná Sokolu, kde našla mnoho dobrých přátel, se kterými se dosud ráda schází. 

Jako řadová členka svazu žen nebo SPOZ se aktivně účastnila nejrůznějších společenských a kulturních akcí. Po roce 1989, po dobu několika volebních období, se stala aktivní zastupitelkou města. Pracovala též jako předsedkyně sociální a zdravotní komise města, dodnes je platnou členkou SPOZ. V roce 2001 převzala funkci předsedkyně SPCCH ČR ZO Přibyslav. Tuto organizaci vede dodnes. 

Věra Schusterová převzala Cenu města Přibyslav za spolkovou oblast.

 

MIROSLAV KRČA

Zájem o rybařinu Miroslavu Krčovi nadělil svatý Petr do kolébky. Už jako desetiletý se stal členem místního spolku Českého rybářského svazu. Po základní škole šel nabrat odborné vědomosti do rybářské školy v Třeboni. Vydržel tam sice jen jeden školní rok, ale nabraná moudra a neutuchající zájem o danou odbornost jej v roce 1986 přivedly do funkce hospodáře spolku. Ve svěřené práci dosahoval dobrých výsledků, a tak byl opakovaně, a stále je, pověřen funkcí hospodáře. Za 35 let starostí a činnosti kolem ryb to představuje v součtu tisíce hodin dobrovolné práce a tuny odchovaných ryb. S tím je úzce provázána jeho spolupráce s územním svazem ČRS v Hradci Králové, s místní samosprávou v Přibyslavi a dalšími subjekty. Za tuto práci byl postupně oceněn čestným uznáním místní organizace. V roce 1994 obdržel od Východočeského územního svazu v Hradci Králové Bronzový odznak a v roce 1998 Stříbrný odznak. V roce 2003 byl oceněn republikovou radou Čestným zlatým odznakem za významný přínos činnosti pro Český rybářský svaz.  Nejen starost o chov ryb, ale i samotné rybaření je stále jeho velkou vášní a koníčkem.  Nejen v soukromém životě, ale i v tom profesním, nezapře svoji lásku k přírodě a hlavně k vodě. 

Jako podnikový ekolog a vedoucí čistírny odpadních vod se stará o to, aby z čistírny firmy, kde pracuje, nevyteklo nic, co by mohlo způsobit škody na místní části toku řeky Sázava.  

Miroslav Krča převzal Cenu města Přibyslav za spolkovou oblast.

 

ZDENĚK KRČÁL

Zdeněk Krčál se narodil 29. června 1951 v nedaleké obci Dobrá, kde se svými sourozenci prožil část svého dětství. Po absolvování základní školní docházky se vyučil strojním zámečníkem v přibyslavském závodě Agrostroj. Spolu se svým bratrem Karlem a dalšími kamarády pracoval na obrobně tohoto podniku až do roku 1993. Když v ten čas převzala celý závod firma ACO, zůstal zde i nadále pracovat na hale polymer betonu.  

Jeho velkou zálibou, která jej provází od dětských let, je fotbal a veškeré dění kolem něj. Již jako malý žáček se stal členem TJ Sokol a fotbalového oddílu SK Přibyslav. Ve svých fotbalových začátcích prošel všemi mládežnickými kategoriemi a později v dospělosti hrál za přibyslavské A mužstvo. Po 38 letech aktivní hráčskou kariéru ukončil, ale „kulatému nesmyslu“ zůstal i nadále věrný. Stal se z něj nejen trenér žáčků a dorostenců, kterým předával své dlouholeté hráčské zkušenosti, ale vykonával i 10 let funkci vedoucího fotbalového A mužstva přibyslavského sportovního klubu. V pozdějším věku se stal nejen členem výboru tělovýchovné jednoty, ale po několik volebních období byl zároveň i zastupitelem města, protože se zajímal nejen o sportovní, ale i společenské dění v našem městě. V této době se stal též členem SPCCH – místní organizace Svazu postižených civilizačními chorobami. V roce 2018 byl zvolen do výboru a stal se jeho místopředsedou. 

Přesto všechno je a byl fotbal vždy na prvním místě. Ve Sportovním klubu Přibyslav je členem jeho výboru a zastává tady zodpovědnou funkci pokladníka. Zároveň se také stará o údržbu celého sportovního areálu. Od jara do podzimu se každé nedělní odpoledne na hřišti SK Přibyslav hraje mistrovské utkání v kopané; nepočítaje soutěže žákovského a dorosteneckého družstva. 

Zdeněk Krčál převzal Cenu města Přibyslav za oblast sportovní.

 

ING. BOHUSLAV LOUBEK

Pan Bohuslav Loubek založil v roce 2004 při sportovním klubu JUVENIS florbalový oddíl a 20 let byl v jeho čele předsedou. V minulém roce florbalový oddíl SK JUVENIS oslavil již 20 let své existence.

Nejprve klub vznikl jako mládežnický, aby se postupem času rozšířil o mužskou kategorii. Nyní má klub (až na kategorii dorostenců) plnou mládežnickou strukturu od nejmenších dětí. Dlouhé roky byl Bohuslav Loubek nejen předsedou, ale i aktivním trenérem a hráčem. Pod jeho trenérskou taktovkou prošly stovky mladých hráčů, mnozí z nich hrají florbal dodnes.

Klub se svojí velikostí nemohl rovnat větším klubům okresních měst s daleko širší hráčskou základnou, nicméně i tak reprezentanti SK JUVENIS dosahovali pod jeho vedením pravidelných regionálních úspěchů. V mužské soutěži se za největší úspěch řadí postup do tehdejší 3. ligy mužů, dnes divize. Pan Loubek nastavil v řízení klubu jasná pravidla, ze kterých vychází i dnešní vedení. Jeho vizí bylo nejen zdokonalení sportovců ve florbalových dovednostech, ale i všesportovní pohybová průprava či důraz na spolupráci v týmu.

Pan Loubek přispěl k tomu, že je dnes florbalový oddíl druhým největším sportovním oddílem ve městě a florbal se stal již tradičním sportem.

Bohuslav Loubek převzal Cenu města Přibyslav za oblast sportovní.