Ceny města 2018

ANNA DVOŘÁKOVÁ

Cenu města Přibyslav za rok 2018 v oblasti společenské, získala paní Anna Dvořáková, rozená Bezpalcová. Po ukončení základní školní docházky se rozhodla pomáhat lidem, a proto začala studovat Střední zdravotnickou školu v Havlíčkově Brodě. Po vystudování této specializace nastoupila do tamní nemocnice. Povolání zdravotní sestry se věnovala po celou dobu svého aktivního profesního života, a ještě několik dalších let po odchodu do důchodu, kdy sloužila jako zdravotní sestra na přibyslavském zdravotním středisku. Jejím zájmem však nebyla jen její profese, ale po celý život se aktivně zajímala a zajímá o dění a společenský život ve městě. Jako dobrovolná zdravotní pracovnice se zúčastňovala dětských táborů, zájezdů a nejrůznějších sportovních akcí. Dosud aktivně pracuje v několika místních spolcích. Je členkou Českého zahrádkářského svazu, kde pomáhá při organizování tradičních podzimních výstav a při degustacích. Je rovněž nepostradatelnou členkou ochotnického divadla v Přibyslavi, ať už v roli přímo na jevišti nebo jako nápověda v zákulisí. V dřívějších letech rovněž zpívala v chrámovém pěveckém sboru a ženském pěveckém sboru Beseda, pod vedením paní Evy Bechyňové. Mnoho let je aktivní členkou a v posledních letech i předsedkyní SPOZU. Ve dvou volebních obdobích byla členkou zastupitelstva města. Ve všech těchto oblastech oceňujeme její životní elán, nasazení pro věc, optimismus a organizační schopnosti. Cenu města Přibyslav za rok 2018 si plně zaslouží nejen vzhledem k výše uvedeným aktivitám, ale i za lidský přístup ke svým spoluobčanům, kteří u ní vždy najdou pomoc či odbornou radu.

 

JOSEF HAMERNÍK

Josef Hamerník je členem Českomoravské myslivecké jednoty od roku 1966. Je nositelem bronzového odznaku III. stupně za zásluhy o myslivost, nositelem stříbrného odznaku II. stupně za zásluhy o myslivost a do třetice i Věrnostní medaile Českomoravské myslivecké jednoty. Na okresní úrovni pracoval i jako zkušební komisař a ředitel zkoušek z norování. Jeho největší zásluhy se však týkají myslivosti v Přibyslavi. Mnoho bývalých žáků základní školy si ještě dnes vzpomene na kroužek myslivosti, který dlouhá léta vedl a dokázal v dětech probudit lásku k přírodě a volně žijící zvěři. Dodnes ho zvou učitelky do mateřské školy, aby dětem svým vyprávěním přiblížil život v lese a jeho proměny. Pan Josef Hamerník je od roku 1982 hospodářem mysliveckého spolku Přibyslav, což obnáší množství hodin strávených například při sčítání zvěře, plánu odlovu zvěře, dohledávání uhynulé zvěře, zajišťování veterinárních opatření, přípravách mysliveckých akcí, kontrole přikrmování zvěře a stavu krmelců atd. Sám rovněž připravil mnoho adeptů na myslivecké zkoušky. Velkou zásluhu má pan Josef Hamerník i na organizování spolupráce s Honebním společenstvem Přibyslav a na podpoře a organizaci společenských akcí s holandskými myslivci v rámci přátelství našeho města s obcí Mook en Middelaar.

 

ING. FRANTIŠEK KERBR

Zdejší sokolská organizace byla založena v roce 1892 a stala se součástí župy Havlíčkovy. V současné době má jednota 365 členů, z toho 185 dětí a mládeže. Nejpočetnější je odbor všestrannosti, který je největší v celé župě, a proto se pořádají v Přibyslavi každoročně přebory v gymnastice a lehké atletice. V jednotě je organizováno 5 sportovních oddílů – nohejbal, volejbal žen, tenis, kulturistika a oddíl stolního tenisu, který dosahuje velmi dobrých výsledků v soutěžích na úrovni Kraje Vysočina. A právě pan Ing. František Kerbr, který letos oslavil životní jubileum, je dlouholetým starostou sokolské jednoty Přibyslav a současně i místostarostou župy Havlíčkovy. Velice aktivně se podílí na jejím vedení a velmi úspěšně zde hájí i zájmy přibyslavských sokolů. Díky němu se zdejší volejbal dostal na vyšší úroveň – byl trenérem žáků, později dorostenců, které dovedl až do dorostenecké ligy a následně trénoval muže a ti dokonce vybojovali národní ligu, což byl historický úspěch přibyslavského volejbalu.

 

VRATISLAV LIŠKA

Vratislav Liška je členem Českého rybářského svazu, místní organizace Přibyslav od roku 1980. Ihned po vstupu se zapojil do spolkové činnosti. V roce 1985 byl zvolen do funkce jednatele místní organizace, kterou zastával až do roku 2018, tedy plných 33 let. Po celou tuto dobu byl aktivním organizátorem spolkové činnosti. Řídil výborové a členské schůze, vypracovával plány práce a činnosti organizace. Vedl rovněž kompletní členskou evidenci, včetně výdejů členských známek a povolenek. Spolupracoval s územním svazem ČRS, kterým byl postupně oceněn čestným bronzovým a stříbrným odznakem. Čestným zlatým odznakem za dlouholetou spolupráci byl oceněn celorepublikovou radou Českého rybářského svazu. Byl mentorem rybářských kroužků mládeže a nepřekonatelným způsobem vedl kroniku organizace. Po celou dobu zajišťoval poštovní korespondenci a legislativní požadavky na místní organizaci. Dále spolupracoval při výstavách organizovaných městem. Hlavně je ale pan Vratislav Liška čestný pracovitý člověk a výborný a spolehlivý kamarád.