Ceny města 2017

FRANTIŠEK NĚMEC – in memoriam

 Byl rodákem z nedaleké obce Hřiště, kde se narodil 5. ledna 1882. Vyučil se v Jihlavě řezbářem a následně odešel za dalším studiem do Prahy. V letech 1903-1912 absolvoval Akademii výtvarných umění v Praze, v ateliéru Josefa Václava Myslbeka a stal se akademickým sochařem. Nadějnou uměleckou dráhu ale tragicky přeťala první světová válka. V červenci 1914 byl povolán na východní frontu, ale už v září padl do ruského zajetí. Ovšem ani v zajateckém táboře u Kazaně nezůstal nečinný. Celou dobu kreslil, modeloval a sochařil. Na jedné z tamních výstav byla jeho práce vybrána jako nejlepší a získala první cenu. Byl do poslední chvíle optimistický a věřil, že se zdráv vrátí zpátky do Čech. Bohužel se tak nestalo. Jako jeden z pětačtyřiceti (45) Čechů padl ve významné bitvě u ukrajinského města Bachmač 10. března 1918.


MARIE HENZLOVÁ

Marie Henzlová se stala tradiční účastnicí v letošním roce již 20. ročníku Výstavy ovoce, zeleniny, medu a brambor Přibyslavska. Její výstava perníkových chaloupek a perníčků, každoročně zaměřená na jinou tématiku. V perníkářské práci se také odráží její povolání učitelky v mateřské škole a celoživotní láska k dětem. Jen stěží si lze představit počet hodin, které paní Henzlová věnuje výrobě perníčků na výstavu, její přípravě a účasti samotné a také samozřejmě přemýšlením nad tématy. Paní Marie Henzlová byla také dlouhá léta aktivní členkou Sboru pro občanské záležitosti města Přibyslav, zejména při vítání občánků a gratulacích občanům při významných životních jubileích. Cena je udělena za obětavou práci ve společenské oblasti.

 

JITKA NĚMCOVÁ

 Od roku 1982 pracuje jako učitelka hry na housle a po dlouhá léta vedla pobočku Základní umělecké školy v Přibyslavi, kde také celý život bydlí. Vychovala v našem městě velké množství hudebníků několika generací. Mnozí její žáci hrají také v orchestrech po celé republice. Díky její ochotě a obětavosti při organizaci koncertů měli mladí přibyslavští houslisté možnost zahrát si se slavnými hudebníky, například Gabrielou Demeterovou, Jaroslavem Svěceným, Pavlem Šporclem, Bohuslavem Matouškem či Václavem Hudečkem. Vyučovala přes 150 houslistů. Je držitelkou českého rekordu z roku 2008 „Nejvíc společně hrajících houslistů“, když na koncertě zahrál 57 členný houslový soubor. Získala rovněž první místo v soutěži Kraje Vysočina s názvem Skutek roku, a to v oblasti poradenství, osvěty a vzdělávání. S městem Přibyslav pak dlouhodobě spolupracovala jako houslový doprovod při sňatečných obřadech či vítání občánků. Cena města Přibyslav je udělena za celoživotní dílo v kulturní oblasti.

 

LADISLAV KOČA

 Narodil se v Kyjově u Hořepníku, po ukončení základní devítileté školy absolvoval Zemědělskou školu v Humpolci. Od roku 1953 pracoval v Přibyslavi a posléze v Dlouhé Vsi jako vedoucí hospodářství Státního statku Havlíčkův Brod. Od roku 1974 začal včelařit v našem regionu. V lednu 1995 byl zvolen do funkce jednatele Základní organizace svazu včelařů, kterou zastával celých 20 let. V této době pracoval i v Okresním výboru českého svazu včelařů. Jeho organizační a administrativní talent mu pomohl překonávat překážky a zavádět nové metody v léčení roztoče varoa destruktor. Dodnes je nápomocen s léčením včelstev a aktivně se jím zabývá. Zpracovává vzorky celé organizace pro Státní veterinární ústav. Svým čestným, upřímným a laskavým přístupem si získal oblibu všech členů. V průběhu jeho působení ve funkci jednatele přišlo do organizace mnoho mladých členů, kteří začali včelařit. Svým vystupováním a přístupem k hospodaření a ochraně přírody se zasloužil, že dodnes v provozu Dlouhá Ves používají přípravky na ochranu rostlin šetrné k přírodě.

 

PAVEL LOUŽECKÝ

 Je dlouholetým členem Aeroklubu Přibyslav, úspěšným reprezentantem České republiky v bezmotorovém létání a několikanásobným mistrem Evropy v tomto sportu. V roce 2017 na reprezentačním větroni LS-8 vyhrál mistrovství Evropy v kategorii Standard a získal zlatou medaili před Nizozemcem Kuijpersem a Polákem Matkowským. Na celém kontinentě tak svými vynikajícími výsledky propaguje i přibyslavské letiště. Věnuje se rovněž výchově mládeže v plachtění.

 

ANNA ŠAUEROVÁ

 Je přibyslavskou patriotkou. Kromě období středoškolských studií a krátké doby zaměstnání v nedalekém Žďáru nad Sázavou, žije a pracuje celý život v Přibyslavi. Od mládí se s nadšením věnuje kulturnímu dění v našem městě a doslova vášní se pro ni stalo ochotnické divadlo, které má u nás dlouholetou tradici. Od roku 1997 se naplno věnuje jeho režii a každý rok připravuje novou inscenaci, v uplynulém roce 2017, tedy jubilejní dvacátou. Soubor se pod jejím vedením rozrostl do úctyhodného počtu 55 herců a stal se doslova fenoménem v našem malém městě i v jeho širokém okolí. Pro nejprve bezejmenný soubor si herci společně zvolili název Furiant. Od roku 2003 působí pod hlavičkou příspěvkové organizace Kulturní zařízení města Přibyslav. Vedení souboru se věnuje výhradně ve svém osobním volnu. Cena města Přibyslav je udělena za dlouholetou nezištnou aktivní činnost v kulturní oblasti.

 

EVA ŠMÍDOVÁ

 Narodila se v Litomyšli, v 15 letech se přistěhovala společně s rodinou do našeho města z České Třebové. Vystudovala Střední ekonomickou školu v Havlíčkově Brodě. Již od mládí se aktivně zapojovala do zdejšího kulturního a společenského života. Její láskou, jak se říká „na celý život“ se stal sport, kterému se na amatérské úrovni věnuje do dnes. Jako členka TJ Sokol Přibyslav působí již řadu let ve výboru této organizace a zároveň je cvičitelkou přibyslavské mládeže. Od konce 70. let pracovala jako administrativní pracovnice Jednotného klubu pracujících v Přibyslavi a později jako samostatná vedoucí kulturního domu. Cena je udělena za dlouholetou obětavou a nezištnou práci pro město Přibyslav v oblasti sportu