Ceny města 2016

IVO ŠIMANOVSKÝ

Je členem SDH Přibyslav od roku 1978, kdy se jako mladý hasič zapojoval především do soutěžní činnosti. V roce 1997 se výrazně podílel (spolu s bývalým starostou Romanem Podrázským) na získání finančních prostředků k nákupu nového hasičského vozidla, včetně nástavby s vybavením a stál tak u zrodu nové éry hasičů v Přibyslavi. 

O rok později inicioval založení výjezdové jednotky JPO II., ve které dlouhodobě zastával funkci velitele a nyní aktivně působí jako jeho zástupce.

Výraznou měrou se rovněž podílel na kompletní obnově vozového parku, rekonstrukci vozidla T 148, technickém vybavení hasičského sboru či na iniciování a následném zajištění rekonstrukce hasičské zbrojnice.

Pan Ivo Šimanovský věnuje hasičům i spoustu svého volného času, čímž motivuje i ostatní členy, především výjezdové jednotky, které zajišťují požární bezpečnost a další pomoc občanům našeho města a okolí.

 

FRANTIŠEK KALINA

Je od roku 1969 členem místní organizace TJ Sokol Přibyslav. Působí zde tedy nepřetržitě po celých 47 let, v současné době jako cvičitel žactva. Tuto oblast pozitivně ovlivňuje i jako člen sokolské rady, kde zastává post vedoucího sportu.

Svou celoživotní mimopracovní činností se výraznou měrou podílí na sportovní výchově mládeže v našem městě.

 ING. BLAHOSLAV HAŠEK

Je od roku 1971 aktivním včelařem v našem katastru. V lednu 1986 byl zvolen do funkce předsedy ZO ČSV Přibyslav, kterou zastával téměř tři desetiletí. Za tu dobu se mu podařilo kromě jiného i značně omladit členskou základnu a mnoho mladých lidí přivedl nejen ke včelaření, ale dokázal je rovněž začlenit do nejrůznějších funkcí organizace. Vždy a za každých okolností stál za organizovaným včelařením a práce se včelami je pro něj do dnes potěšením. 

Svým upřímným, čestným a kultivovaným vystupováním si získal značnou oblibu nejen u členů organizace, ale i u mnoha obyvatel Přibyslavi. Zasloužil se rovněž o rozvoj našeho regionu v oblasti ochrany přírody a soužití člověka s přírodou. Vždy zůstal věrný svému povolání lesníka a dodnes je nápomocen při dendrologických úpravách okolí našeho města i regionu.

 

ING. ALBÍN JAITNER

Je členem místní ZO Českého zahrádkářského svazu nepřetržitě od roku 1983, od prosince 1997 až do současnosti zastává funkci jejího předsedy. V témže roce, tedy 1997, ukončil tříleté studium Ústřední zahrádkářské akademie a stal se odborným instruktorem. Nabyté znalosti předává dále formou nejrůznějších odborných školení a instruktáží, které pořádá pro členy organizace, školní mládež i širokou veřejnost. 

Je jedním z hlavních organizátorů každoroční podzimní výstavy ovoce, zeleniny, medu a brambor a je aktivní rovněž v územním sdružení ČZS v Havlíčkově Brodě.

Za svou obětavou práci pro Český zahrádkářský svaz byl již mnohokrát vyznamenán. Je nositelem bronzové, stříbrné a zlaté medaile Republikové rady z Prahy a v letošním roce mu bylo uděleno jedno z nejvyšších ocenění – medaile Zlatá růže.

Za dobu jeho působení v základní organizaci Českého zahrádkářského svazu se tato vypracovala na špičku nejen v našem městě, ale i v jeho širokém okolí.