Ceny města 2013

EVA BECHYŇOVÁ

 

Eva Bechyňová se narodila 28. října 1928 v Přibyslavi, kde vyrůstala a chodila do školy.

Od dětství ji přitahovala divadelní prkna a vůně líčidel. 

Vystudovala pedagogickou školu, ale ochotnickému divadlu zůstala i nadále věrná. Nejen v Přibyslavi, ale i v Humpolci kam po studiích nastoupila do školy jako mladá učitelka, vytvořila nejednu zajímavou roli. Její profesní i divadelní činnost však kvůli jejím politickým postojům, které se zásadně neslučovaly s tehdejším režimem, zastavilo vězení. Po svém návratu zpět do Přibyslavi, sice pracovala jako dělnice v tkalcovnách, ale divadlo neopustila. 

V roce 1969 se nakrátko k práci v ochotnickém divadle vrátila. Spolupracovala paní Jiřinou Šillerovou na inscenaci pohádky Sůl nad zlato, kterou tehdy nastudovali členové nově vznikajícího dětského divadelního souboru při školní družině. Ale v době normalizace, počátkem 70. let minulého století, jí byla tato spolupráce opět znemožněna. Po odchodu pana učitele Václava Nováka se stala sbormistryní pěveckého sboru Beseda. Dokonce se jí přes všechny potíže podařilo opět vyučovat. Sice ne na klasické škole, ale na ZUŠ v Havlíčkově Brodě, kde vyučovala zpěv a klavír. Zároveň studovala a úspěšně dokončila Státní konzervatoř v Praze, aby získala odpovídající vzdělání.

Po smrti tehdejšího přibyslavského režiséra MUDr. Jana Augustina byla požádána manžely Klusáčkovými o spolupráci na inscenaci Divotvorný klobouk. Ovšem o samostatném režírování nemohlo být zatím vůbec řeči. Teprve v první polovině 80. let minulého století, kdy docházelo k pozvolnému uvolňování politické situace, byla vedením města a tehdejším Okresním kulturním střediskem v Havlíčkově Brodě požádána, zda by se nepokusila znovu obnovit činnost přibyslavského ochotnického souboru. Přitom se v Přibyslavi konaly nepřetržitě okresní divadelní přehlídky, ovšem bez účasti místního souboru.

Byl vytvořen soubor převážně z mladých herců, který navázal na dlouholetou tradici ochotnického divadla. Pod vedením Evy Bechyňové soubor pracoval až do roku 1995, kdy jí nemoc znemožnila plně se věnovat režijní práci. V té době ukončila i činnost vedoucí a sbormistryně pěveckého sboru Beseda. Ovšem své žáky, i přes všechny zdravotní problémy, neopustila.

Jako učitelka zpěvu vychovala celou řadu hudebníků a zpěváků, kteří se úspěšně uplatňují na operní profesionální scéně. Jako porotce působila na mnoha regionálních i celostátních pěveckých a divadelních přehlídkách a soutěžích. Spolupracovala s režisérkou Lídou Honzovou z Havlíčkova Brodu a s dirigentem a sbormistrem pěveckého sboru Gaudeamus MUDr. Milanem Bohanesem ze Světlé nad Sázavou. 

Roku 2007 získala zlatý odznak J. K. Tyla za celoživotní věrnost ochotnickému divadlu a dlouholetý osobní přínos jeho budování na Havlíčkobrodsku. Třebaže již nerežírovala dlouhou dobu, velice aktivně spolupracovala na dalších inscenacích divadelního souboru, který v současnosti nese název Furiant. 

Za svoji celoživotní aktivitu a společenský přínos byla první oceněnou osobností Cenou města Přibyslav za rok 2013.

 

 

ZDENĚK ŠEJSTAL

Bratr Šejstal vykonával v TJ Sokol Přibyslav dlouholetou funkci náčelníka. Významně se podílel na nácviku sletových skladeb Věrné gardy, která reprezentovala TJ Sokol i město Přibyslav na Všesokolských sletech v Praze.

Zdeněk Šejstal získal Cenu města Přibyslav za celoživotní aktivitu ve sportovní oblasti.