Pasování prvňáčků na čtenáře 2024

  • Městská knihovna

 Ve čtvrtek 13. května proběhlo pasování prvňáčků na velké čtenáře. Děti se v doprovadu svých rodiču a třídních učitelů sešli v divadelním sále na Základní škole v Přibyslavi. Pasování svojí přítomností zpříjemňoval Kašpar Kuba, který si vyrobil z balónku měč a následně každého s ním pasoval na čtenáře. Čtenáři z tohoto dne si odnesli pasovací list, knihu a sladkou tečku nakonec. Učitelé dostali květiny. Věříme, že si tento den všichni moc užili. Přejeme čtenářům hodně úschěchu a těšíme se na viděnou v naší knihovně.

20240613-090425


20240613-095114
20240613-090619

Více fotografií