KZM Přibyslav úvodní foto

Mojmír Novotný

Mojmír Novotnýnarozen: 10. února 1927 v Přibyslavi
zemřel: 30. června 2008 v Přibyslavi

Narodil se jako druhé dítě manželů Novotných v malém domku, který dodnes stojí na dnešní ulici U Barevny. V Přibyslavi začal chodit do školy, tady se oženil, se svou ženou Věrou vychoval tři děti. Jeho celoživotní láskou byla nejen rodina, ale také příroda. Již jako malý capart se rád toulal po okolních lesích. A když byl v roce 1930 založen v Přibyslavi skautský oddíl, byl mezi prvními, kdo se zapojil do jeho činnosti. Ovšem po deseti letech činnosti, v roce 1940, byla tato organizace němci zakázána. Ale hned po válce se dal mladý Mojmír zase do práce již jako vedoucí oddílu. Ovšem jen do roku 1948, kdy byl Junák na dvacet let opět zakázán. Jakmile však byla jeho činnost v roce 1968 povolena,stal se vedoucím střediska. Ovšem zase jen na kratičkou - dobu do roku 1970, protože opět přišel zákaz činnosti. Hned však jak to bylo možné, v březnu 1990, se činnost skautů i jeho práce v této organizaci opět obnovila. A to nejen na úrovni města, ale celého tehdejšího okresu.Někdo by možná nabyl dojmu, že po dobu kdy skauti neměli povolenu činnost M. Novotný jen nečině přihlížel společenskému dění. Opak je pravdou. Snažil se zapojit do činnosti nejrůznějších spolků, které režim povoloval. Byl to hlavně Automotoklub Svazarmu v Přibyslavi, kde spolu s ostatními členy pořádal nejrůznější soutěže pro dospělé i mládež, školení, přednášky nebo besedy. Když došlo k politickému a společenskému uvolnění v roce 1989, okamžitě se zapojil do veřejné činnosti s vervou jemu vlastní.  Stal se jedním ze zakládajících členů Občanského fóra v Přibyslavi. Toto hnutí také v roce 1990 vyhrálo první svobodné volby a M. Novotný se stal po dlouhé době prvním demokraticky zvoleným starostou. V této funkci pracoval jedno volební období. Za jeho působení  došlo k výstavbě dvou velkých objektů – skládky odpadu v Ronově nad Sázavou a čističky odpadních vod. Došlo též k jednání o zahájení plynofikace města, připravoval se projekt na výstavbu nové mateřské školy, pracovalo se na mnoha projektech, které byly realizovány v pozdějších letech. Zasloužil se o zrod a rozvoj přátelství a spolupráce s nizozemským městem Mook en Middelaar. Neváhal si kvůli tomu doplnit znalosti německého jazyka, aby mohl sám komunikovat s holandskými kolegy, zajímal se o fungování veřejné správy v Holandsku. Když skončilo jeho volební období nepřestal dál pracovat ve veřejné zprávě. Byl nadále členem rady města a předsedou finanční komise.  Ve výčtu jeho aktivit bychom mohli pokračovat ještě dlouho. Jeho elán a činorodost však ukončila zákeřná choroba, které nakonec v pondělí 30. června 2008 v podvečer podlehl.

O rok později Mojmírovi Novotnému, který dlouhá léta pracoval ve skautském středisku v Přibyslavi i pro Okresní radu Junáka Havlíčkův Brod,  mu jako výraz úcty a vděku odhalili přibyslavští skauti pamětní desku.  Nachází se hned u vchodu do skautské základny, která byla nedaleko místního kulturního domu vybudována právě Mojmíra Novotného zásluhou . Skauti ji pokřtili jménem Dear podle jeho přezdívky.

Za neodmyslitelné zásluhy o rozvoj Přibyslavi byl zapsán do seznamu čestných občanů města, což se stalo usnesením Zastupitelstva města Přibyslav dne 16. prosince 2009.

Kontakt

Otevírací doba

Květen, Září

  dopoledne odpoledne
Po zavřeno 13 - 16
Út 8 - 12 13 - 16
St 8 - 12 13 - 16
Čt 8 - 12 13 - 16
8 - 12 13 - 16
So 9 - 11 zavřeno
Ne 9 - 11 zavřeno

Červen až Srpen

  dopoledne odpoledne
Po zavřeno 13 - 16
Út 8 - 12 13 - 16
St 8 - 12 13 - 16
Čt 8 - 12 13 - 16
8 - 12 13 - 16
So 9 - 11 13 - 16
Ne 9 - 11 13 - 16

Říjen až Duben

  dopoledne odpoledne
Pondělí 8 - 12 13 - 16
Úterý 8 - 12 13 - 16
Středa 8 - 12 13 - 16
Čtvrtek 8 - 12 13 - 16
Pátek 8 - 12 13 - 16
Sobota 9 - 11 zavřeno
Neděle zavřeno zavřeno
VÍTEJTE NA VYSOČINĚ - Turistický průvodce
Mapa města
Cyklostezka Přibyslav - Sázava
Databáze knih
Podpořil Kraj Vysočina
Region Vysočina