KZM Přibyslav úvodní foto

Josef Pecháček

Josef Pecháčeknarozen: 11. srpna 1855 v Braníku
zemřel: 18. června 1922 v Přibyslavi

Braník byl v době, kdy se Josef Pecháček narodil samostatnou obcí na okraji Prahy. Po ukončení základní školy se Josef vyučil zedníkem a časem se stal zednickým mistrem s oprávněním k výkonu stavitelské činnosti. Informace, které máme o čtyřiceti letech života J. Pecháčka, jsou velmi kusé. Prozatím nejsme schopni ani zjistit, co vedlo Josefa a Terezii, rozenou Solnickou z Prahy - Břevnova k tomu, že se z Prahy přestěhovali do malého, zapadlého převážně zemědělského městečka v srdci Vysočiny. Zdejší obyvatelé v něm v té době žili bez elektřiny, vodovodu, kanalizace, železničního i telefonického spojení. Prvním dokladem o jeho pobytu v našem městě je seznam voličů z roku 1901. To dokazuje, že v té době už nejméně deset let nepřetržitě bydlel v našem městě. V dnešní Ronovské ulic čp. 227/II (dnes čp. 347) je dům, který postavil pro svou rodinu. Dokládá to nejen ještě patrný monogram na štítu domu - JP, ale také kolaudační rozhodnutí z 18. června 1898, které je uložené ve Státním okresním archivu v Havlíčkově Brodě. Třebaže  se stali manželé Pecháčkovi za čas dobře ekonomicky zajištěnou rodinou, zůstávali řadu let bezdětní. Proto si vzali na vychování neteř paní Pecháčkové Bohumilu roz. Trojanovou. V roce 1917 ve svých 22 letech se provdala za Ottu Klusáčka, syna Františka Klusáčka, majitele známého hotelu "Klusáček". (Dnes, bohužel, tato stavba zeje prázdnotou a příliš přibyslavské náměstí nekrášlí.) O jeho stavitelských schopnostech a kvalitách se dovídáme, procházíme-li archivní materiály. Zjistíme v nich jaké množství domů J. Pecháček opravil a nebo přestavěl. Nebo že byl dne 30. listopadu 1898 jmenován městským zastupitelstvem, městským stavením znalcem. Můžeme se také domnívat, že byl zakladatelem i jedné z městských ulic, a to Ronovské. Ovšem je pravdou, že jeho stavitelské počátky provázelo dosti nesnází - hlavně nedostatek vhodného stavebního materiálu - cihel. Po bližším ohledání pozemků ležících směrem na obec Hřiště, zjistil, že je zde dostatek kvalitní hlíny, aby v těchto místech mohla vzniknou cihelna.  J. Pecháček byl člověkem pracovitým a houževnatým. Proto nejprve v roce 1910 a o rok později zkolaudoval dva dělnické domky pro své nové zaměstnance. v roce 1912 se rozbíhají i práce v nové cihelně. V následujících letech, v těsné blízkosti cihelny si J. Pecháček postavil pro sebe a svou rodinu rozlehlou vilku. A to již z vlastních cihel. Jeho život byl životem činorodým. Svou prací, svými nápady přeměnil vzhled města k nepoznání. Štukové fasády se staly ozdobou nejednoho měšťanského domu. Ale nezajímal se jen o svoji profesi. Jak bylo tehdy zvykem a patřilo to k dobrému jménu zajímal se čile o kulturní a společenský život ve městě. Byl členem mnoha spolků, především však nadšeným Sokolem. Vždyť také zemřel dne 18. června 1922, když pochodoval v čele průvodu jako místostarosta zdejší TJ Sokol , který byl součástí veřejného vystoupení místní jednoty.

Kontakt

Otevírací doba

Květen, Září

  dopoledne odpoledne
Po zavřeno 13 - 16
Út 8 - 12 13 - 16
St 8 - 12 13 - 16
Čt 8 - 12 13 - 16
8 - 12 13 - 16
So 9 - 11 zavřeno
Ne 9 - 11 zavřeno

Červen až Srpen

  dopoledne odpoledne
Po zavřeno 13 - 16
Út 8 - 12 13 - 16
St 8 - 12 13 - 16
Čt 8 - 12 13 - 16
8 - 12 13 - 16
So 9 - 11 13 - 16
Ne 9 - 11 13 - 16

Říjen až Duben

  dopoledne odpoledne
Pondělí 8 - 12 13 - 16
Úterý 8 - 12 13 - 16
Středa 8 - 12 13 - 16
Čtvrtek 8 - 12 13 - 16
Pátek 8 - 12 13 - 16
Sobota 9 - 11 zavřeno
Neděle zavřeno zavřeno
VÍTEJTE NA VYSOČINĚ - Turistický průvodce
Mapa města
Cyklostezka Přibyslav - Sázava
Databáze knih
Podpořil Kraj Vysočina
Region Vysočina