KZM Přibyslav úvodní foto

Směrnice o ochraně osobních údajů čtenářů Městské knihovny Přibyslav

Městská knihovna Přibyslav zpracovává osobní údaje dle Zákona 101/2000sb. o ochraně osobních údajů a je správcem osobních údajů , zjišťuje pouze identifikační a adresní údaje čtenářů knihovny, citlivé údaje knihovna nezjišťuje. Identifikační a adresní údaje knihovna zjišťuje a zpracovává z důvodů výpůjční činnosti.

Účel zpracování osobních údajů čtenářů

  1. Z důvodu ochrany knihovního fondu pořízeného z veřejných rozpočtových zdrojů, který je čtenářům půjčován mimo prostory knihovny.
  2. Pro poskytování kvalitních služeb čtenářům, což předpokládá kontaktování čtenáře v případě nedodržení knihovního řádu a v případě, že si to čtenář sám vyžádá.Je vedena přesná evidence o jednotlivých výpůjčkách, tyto poznatky slouží jako podklad pro efektivnější akvizici a správu knihovního fondu.
  3. Splnění povinností, které jsou knihovně uloženy zákonem 257/2001Sb. o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon).

Rozsah zpracovávaných osobních údajů čtenářů

  1. Zjišťované údaje: jméno a příjmení, rodné číslo, adresa trvalého bydliště.Tyto údaje je čtenář povinen uvést, pokud chce služby knihovny využívat v plném rozsahu. Údaje ověřuje knihovna podle platných osobních dokladů při registraci čtenáře, při každém prodloužení platnosti čtenářského průkazu a při změně některého z výše uvedených údajů.
  2. Další údaje /nepovinné/ pokud je čtenář uvede – akademický titul, přechodná či kontaktní adresa,další spojení/telefon , e-mail/.

Způsob zpracování , uchovávání a ochrany osobních údajů čtenářů knihovny

  1. Osobní údaje jsou uchovávány na přihlášce čtenáře a jsou zpracovávány vlastními zaměstnanci automatizovaným způsobem. Tyto písemnosti jsou umístěny ve služebních prostorách knihovny, přístup k nim je umožněn pouze zaměstnancům, kteří s nimi pracují v rámci svých pracovních povinností.
  2. Knihovna zpracovává osobní údaje čtenářů ve výše uvedeném rozsahu od okamžiku, kdy čtenář předá knihovně vyplněnou přihlášku, čímž projeví souhlas se zpracováním svých osobních údajů. Osobní údaje čtenáře zpracovává knihovna, dokud s tím čtenář nevysloví písemně nesouhlas.
  3. Dále jsou osobní údaje uchovávány v počítačových databázích, které jsou uloženy na určených serverech. Přístup k těmto datům je chráněn systémem přístupových hesel a práv stanovených v rozsahu potřebném pro plnění pracovních povinností. Data jsou chráněna antivirovou ochranou a bezpečnostními zálohami.

Ukončení ochrany osobních údajů a jejich likvidace

Pokud čtenář písemně požádá o ukončení zpracování svých osobních údajů nebo pokud je zrušeno jeho členství v knihovně, knihovna provede likvidaci osobních údajů. To znamená , že skartuje písemnosti (přihlášku čtenáře) a provede likvidaci údajů v počítačových databázích.

V Přibyslavi dne 1.5.2003

Kontakt

Otevírací doba

dopoledne odpoledne
Po zavřeno 13 - 17
Út 8 - 12 13 - 17
St zavřeno 13 - 17
Čt zavřeno zavřeno
8 - 12 13 - 17
So 9 - 11 zavřeno
Ne zavřeno zavřeno
VÍTEJTE NA VYSOČINĚ - Turistický průvodce
Mapa města
Cyklostezka Přibyslav - Sázava
Databáze knih
Podpořil Kraj Vysočina
Region Vysočina