KZM Přibyslav úvodní foto

Výpůjční řád

 1. Zákazník má právo si zapůjčit libovolný počet kostýmů na předem sjednanou dobu. Doba však nesmí být delší než 3 měsíce.
 2. Zákazník má právo si kostým bezplatně vyzkoušet přímo v prostorách kostymérny a upozornit půjčovatele na případné závady.
 3. Půjčovatel je povinen zákazníkovi závadu na kostýmu nebo jeho doplňku odstranit do smluveného termínu nebo mu poskytnout přiměřenou slevu z ceny, která se řídí platným ceníkem.
 4. Zákazník nemůže vyžadovat bezplatné vyzkoušení kostýmu mimo prostor kostymérny. Např. odnést si jej domů na vyzkoušení. Jestliže tak učiní, bude to hodnoceno jako zápůjčka a zákazník zaplatí požadovaný obnos v plné výši.
 5. Zákazník má právo být obsloužen. Nesmí se sám bez dovolení pohybovat po kostymérně mezi stojany, přebírat se v uložených kostýmech nebo jejich doplňcích.
 6. Zákazník je povinen při zapůjčení kostýmu nebo doplňku uvést svoje jméno, adresu, telefon nebo jiný kontakt. Při odmítnutí tohoto požadavku mu nebude kostým nebo jeho doplněk půjčen.
 7. Zákazník je povinen zaplatit požadovanou částku za půjčení dle platného a schváleného ceníku ředitelem organizace. Na zaplacenou částku mu na požádání bude vystaven daňový doklad.
 8. Zákazník je povinen vrátit kostým v takovém stavu v jakém mu byl půjčen. Čistý, vyžehlený, nepoškozený, bez jakýchkoli úprav (zkracování, stříhání, odstraňování nášivek atd.) a v dohodnutém termínu. Za nedodržení těchto podmínek náleží půjčovateli náhrada.
 9. Dojde-li k poškození kostýmu nebo jeho doplňku náhrada se posuzuje podle platného ceníku a také podle toho zda se jedná o závadu odstranitelnou (rozpáraný šev, rozbitý zip, utržený knoflík apod.) nebo neodstranitelnou (polití kostýmu vínem, mastnotou, propálení atd.)
 10. Dojde-li ke ztrátě kostýmu nebo k jeho úplnému znehodnocení náleží půjčovně náhrada v plné výši na jeho pořízení ve stávajících cenách.
 11. Poplatek za půjčení se netýká přibyslavských ochotnických divadelních souborů, ovšem pouze tehdy, budou-li kostýmy použity pro divadelní představení nebo pro vystoupení reprezentující město či příspěvkovou organizaci Kulturních zařízení města Přibyslav.
 12. Jestliže se divadelní soubor nebo jeho členové účastní akce, kterou pořádá jiný subjekt než je uvedeno výše platí se za půjčení kostýmu nebo jeho doplňku vždy plná výše, tak jak je stanoveno ceníkem.
 13. Pro děti a školní mládež bude poskytnuta vždy sleva 50% z ceny za půjčení kostýmu nebo doplňku vždy bude-li se jednat o školní akci. Ovšem ta musí být předem ohlášena kompetentní osobou řediteli KZM Přibyslav, popřípadě vedoucímu KD. Jestliže se tak nestane bude dětem a školní mládeži účtována plná výše. Jiné slevy poskytovány nebudou.

V Přibyslavi 31. 12. 2007

Valnerová Zdeňka
ředitelka KZM Přibyslav