KZM Přibyslav úvodní foto

Oznámení o zadání veřejné zakázky malého rozsahu - digitalizace kina

3.4.2014

Kulturní zařízení města Přibyslav
příspěvková organizace
Bechyňovo náměstí 45
582 22 Přibyslav
IČ: 711 69 113

V Přibyslavi dne 3. dubna 2014

Oznámení o zadání veřejné zakázky malého rozsahu

v souladu s ustanovením § 6, § 12 odst. 3 a § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon o veřejných zakázkách“)

a dále v souladu s vnitřním předpisem města Přibyslav „Pravidla Rady města Přibyslav pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách města Přibyslav, příspěvkových organizací a jiných právnických osob zřizovaných městem Přibyslav“

Kulturní zařízení města Přibyslav tímto oznamuje úmysl realizovat veřejnou zakázku malého rozsahu na následující záměr:

„Digitalizace kina dle standardu E-Cinema pro Kulturní dům Přibyslav, Husova 555, 582 22 Přibyslav“

s ohledem na předpokládanou hodnotu veřejné zakázky se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu, kterou podle ustanovení § 18 odst. 3 zákona o veřejných zakázkách zadavatel není povinen zadávat podle zákona o veřejných zakázkách, má však povinnost dodržet zásady uvedené v § 6 zákona o veřejných zakázkách, tj. zásadu transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.

V souladu s výše uvedenými předpisy vás

vyzývám k podání nabídky.

Bližší informace k výše uvedené veřejné zakázce malého rozsahu jsou následující: viz přiložená tabulka

Další informace je oprávněn podávat vedoucí kulturního domu Petr Štefáček  (kontakty jsou uvedeny na webových stránkách www.kzmpribyslav.cz).

Termín pro podání Vaší nabídky je do 18. 4. 2014 včetně.

Součástí nabídky musí být váš návrh smlouvy.

Nabídku můžete zaslat poštou nebo osobně doručit na adresu: Kulturní zařízení města Přibyslav, Bechyňovo náměstí 45, 582 22 Přibyslav,  v uzavřené obálce označené názvem zakázky „Digitalizace kina dle standardu E-Cinema pro Kulturní dům Přibyslav“ a označením „Neotvírat“.

Děkuji předem za spolupráci

Zdeňka Valnerová
ředitelka KZM Přibyslav


Digitalizace kina dle standardu E - Cinema pro Kulturní dům Přibyslav

Základní údaje o projekci: Promítací vzdálenost 21m; velikost plátna 3,7 x 8,7

Číslo položky Označení Typ Specifikace - charakteristické vlastnosti Množství Jednotková cena / Kč bez DPH Cena celkem / Kč bez DPH
1 Projektor   systém 3xLCD, rozlišení Full HD, nativní rozlišení 1920 x1600, min. svítivost 5000ANSI, min. kontrast 5000:1, min. záruka 36 měsíců      
2 Objektiv   Pro plátno 3,7 x 8,7      
3 Držák projektoru          
4 Monitor          
5 Přehrávač   kvalitní Blu-rey přehrávač s audio výstupem 7.1      
6 Notebook          
7 Kabely          
8 Rack   Min. pro pět zařízení      
9 Procesor   Audio procesor 8x8      
10 Zesilovač   Pro FL a FR kanál      
11 Zesilovač   Pro C a SW      
12 Zesilovač   Pro SL a SR      
13 Zesilovač   Pro SBL a SBR      
14 Repro   Repro pro okolí      
15 Kabely   Audio kabely a konektory      
16 Montáž   Demontážní, montážní, prostupy, zednické práce, instalace zařízení      
17 Seřízení   Nastavení zařízení pro daný sál      
18 Zaškolení          
19 Servis          
20 Doprava          


Celková cena bez DPH:
Celková cena s DPH:

Soubory ke stažení