KZM Přibyslav úvodní foto

Digitalizace kina v Přibyslavi

29.11.2012

Se začátkem každého nového rok přichází mnoho změn, dobrých i špatných. To i pro Kulturní dům Přibyslav. Již třetím rokem budeme pokračovat v zateplování budovy, a to výměnou dalších oken. Již nyní můžeme říci, že zateplené části budovy značně pomohly k úspoře vytápění i k bezpečnému provozu.

Po rekonstrukci elektroinstalace a sociálních zařízení, která byla již pro krizový stav nezbytná, přichází další nevyhnutelný proces, a tím je digitalizace kin. Nejde však o to, v jakém technickém stavu máme naše zařízení, ale o to, že se celý filmový svět rozhodl do konce roku 2012 vyrábět posledních pár filmových kopií ve formátu 35 mm (tzn. filmové pásy ). Už teď většina společností zasílá filmy pouze v digitální podobě a pro tu je třeba mít zcela digitalizované kino. V roce 2013 budou možná promítat již pouze kina, která budou mít digitalizaci.

Digitalizace našeho kina by vyšla zhruba na 3 000 000 Kč bez 3D systému a 3 600 000 Kč s 3D systémem. Rekonstrukce by zahrnovala nový projektor + příslušenství, ozvučení, plátno a popřípadě pořízení 3D systému. Částka to není vůbec malá a jistě by byla pro město velikou finanční zátěží, a to hlavně v dnešní době, kdy se rozjíždí rekonstrukce školy. Proto se chceme, uveřejněním připravované ankety na našich internetových stránkách www.kzmpribyslav.cz, dotázat i Vás, široké veřejnosti, jaký máte na tento problém popřípadě investiční záměr, názor. K jejímu zveřejnění by mělo dojít začátkem měsíce února a hlasování by probíhalo až do konce měsíce března. Je třeba se zamyslet i nad tím, že pokud se nenajde potřebná částka, zaniknou postupně v našem městě veškerá filmová představení, možná i filmový klub anebo filmová představení pro základní a mateřskou školu. Možná, že by někdo mohl namítnout: „Tak budeme promítat staré filmy.“ Bohužel ne. Tento trend digitalizace již probíhá několik let a i staré filmy se pomalu převádějí do digitální podoby. A co bychom digitalizací kina získali? Hlavně 100% kvalitu obrazu, konečně čistý, srozumitelný a strhující zvuk, nízké náklady na provoz a možnost promítat každý film již v den premiéry. Mohlo by zůstat zachováno promítání pro školy, promítání pro seniory či provoz filmového klubu. Kvalitní projekce by se dala používat, jako doposud, při městských i soukromých akcích, při divadelních představeních, besedách apod. Ale co je hlavní - milovník kina by nemusel za pěkným filmem jezdit do okolních měst, šetřil by tím svůj drahocenný čas i peníze, a nabídka kulturních programů ve městě by tak nebyla ochuzena o filmová představení. Ano, veliká investice to opravdu je, ale je to investice do budoucnosti, pro nás pro všechny. Je to investice do našich i vašich příjemně prožitých volných chvilek s rodinou, přáteli i kolegy.

Zaměstnanci KZMP