KZM Přibyslav úvodní foto

Přibyslavská radnice

radnice 1920Kdy byla postavena úplně první radnice ve městě, písemné prameny neuvádějí. Ví se však, že ještě roku 1464 probíhalo jednání konšelů v domě rychtáře Simona. V roce 1554 však již město radnici mělo, protože se dochoval zápis z jednání představitelů obce o jejím prodeji. Proč se budova prodala, není známo. Ví se ale, že vzápětí město postavilo radnici novou, kterou v roce 1561 opět prodalo. Kde tyto budovy stály, nelze s určitostí říct. Lze usuzovat, že pravděpodobně někde na náměstí. Víme ale, že se v roce 1849 radnice nacházela v objektu dnešního zdravotnického střediska a lékárny, kde byl později zřízen okresní soud. Po odevzdání budovy již zmíněnému úřadu, bylo město opět bez radnice. Úřadovalo se v pronajatých místnostech soukromých domů – např. v domě čp.19/1 na náměstí, kde stojí nejstarší část zdejší školní budovy, nebo v domě čp.52/1, který stál v místě dnešního obchodního střediska (v jeho pravé části). Později město dům čp.19/1 odkoupilo a řídil se zde, jak písemné prameny uvádějí, ,,obecní dům“. Nikdy se nepoužíval název radnice V 1892 uvažovalo zastupitelstvo o přestavbě tohoto domu, protože zde chtělo soustředit všechny své úřadovny. K rekonstrukci nedošlo. Dům byl v roce 1897 zbourán a na jeho místě postavena nová budova měšťanské školy. Agenda města se prozatím přestěhovala do ,,Kurfürstova domu“ s tím, že po rekonstrukci domu bývalé měšťanské školy, bude tato budova sloužit jako radnice. Svému účelu, s malými úpravami, sloužila budova bývalé školy až do roku 2000, kdy bylo rozhodnuto, že se zbourá a postaví se zcela nová.

přibyslavská radniceV říjnu 1996 byla zpracována studie společné budovy radnice, policie a pošty. 20. 11. 1996 bylo zahájeno územní řízení. 26. 2. 1997 spatřilo světlo světa územní rozhodnutí , které nabylo právní moci 1. 4. 1997. Od 23.7. do 25. 10. 1999 proběhlo výběrové řízení na vypracování projektové dokumentace. S vítěznou projekční kanceláří, ing. Arch. Pavla Maléře, Csc. byla dne 1. 11. 1999 podepsána smlouva o dílo na vypracování projektové dokumentace. V listopadu byla hotová část pro územní řízení včetně kompletní dokladové části. V lednu další díl projektu, určený pro stavební řízení, opět včetně kompletní dokladové části. V únoru 2000 byl dodán zbytek projektové dokumentace pro provádění stavby včetně ocenění výkazu výměr. Od 20. 11. 1999 do 10. 1. 2000 se připravovalo územní rozhodnutí, které nabylo právní moci 7. února 2000. O den později bylo zahájeno stavební řízení a 1. března vydáno stavební povolení. To nabylo právní moci 24. 3. 2000. V cestě výstavby tak již nic nestálo – vlastně ano. Byla tu stará budova radnice. 2. května bylo vydáno povolení na odstranění této stavby, které 26. 5. 2000 nabylo právní moci. Pro další etapu musely být vytvořeny ještě dvě podmínky. První z nich bylo vybrat zhotovitele stavby. 22. 3. 2000 jsme zveřejnili podmínky veřejné obchodní soutěže. Zájemci si prohlédli místo plnění veřejné zakázky 28. dubna. 23. května jsme otevřeli obálky s nabídkami. 9. června jsme oznámili výběr nejvhodnější nabídky. S vybranou firmou PKS INPOS, a.s., Žďár nad Sázavou jsme 19.6.2001 uzavřeli smlouvu o dílo. Velká stavba vyžaduje stálý a pečlivý technický dozor. Ve zjednodušeném zadání na veřejnou zakázku k podání nabídky na výkon technického dozoru jsme 13.4. 2000, vybrali firmu GARANT, s.r.o., Žďár nad Sázavou, se kterou byla dne 19. dubna podepsána smlouva. Ještě musela být splněna druhá podmínka a tou bylo přestěhování MěÚ a všeho, co bylo ve staré budově. Se stěhováním se sice začalo již před přibyslavskou poutí, ale hlavní úprk nastal až po ní, a to 3. července 2000. Mě Ú se přestěhoval do budovy kulturního domu, sociální odbor a referát státní sociální podpory do budovy zámku. Dočasný depozitář byl vytvořen v bytové správě a v budově školní jídelny a družiny. 28. 6. 2000 bylo předáno a převzato staveniště. 2. července začaly vlastní stavební práce. 7. srpna, za velké účasti pozvaných hostů a občanů Přibyslavi, byl poklepán základní kámen, nové budovy naší radnice. Výstavba byla ukončena 31. 5. 2001. 20. června bylo zahájeno kolaudační řízení. Účastníci tohoto řízení se sešli 10. července, při ústním jednání, které bylo spojeno s místním šetřením. 18. 7. 2001 bylo vydáno kolaudační rozhodnutí, které nabylo právní moci 13. srpna. Během července a srpna se nová budova vybavovala strukturovanou kabeláží, žaluziemi, orientačním značením, zabezpečovacím zařízením a také novým nábytkem. Radnice byla slavnostně otevřena 8. září 2001.

Mgr. Jan Štefáček, starosta města

Kontakt

Otevírací doba

Červen až Srpen

  dopoledne odpoledne
Po,Út,St 8 - 12 13 - 17
Čt 8 - 12 13 - 16
8 - 12 13 - 17
So,Ne 9 - 11 13 - 16

Září až Květen

  dopoledne odpoledne
Po,Út,St 8 - 12 13 - 17
Čt 8 - 12 13 - 17
8 - 12 13 - 17
So 9 - 11 zavřeno
Ne zavřeno zavřeno
VÍTEJTE NA VYSOČINĚ - Turistický průvodce
Mapa města
Cyklostezka Přibyslav - Sázava
Databáze knih
Podpořil Kraj Vysočina
Region Vysočina